هیچ محصولی یافت نشد.

قرص جوشان ال کارنیتین

ال-کارنیتین یک نوع آمینواسید است که از دو آمینواسید ضروری لیزین و متیونین مشتق می‌شود. این آمینواسید تقریباً در تمام سلول‌های بدن وجود دارد. “ل-کارنیتین” آسیدهای چرب با زنجیره بلند را به عنوان سوخت و ساز و تولید انرژی به فرم ATP به داخل یک سازمانلول داخلی در سلول به نام میکروکندری منتقل می‌کند. تمامی سلول‌های بدن به جز مغز از آسیدهای چرب با زنجیره بلند برای تأمین انرژی بیولوژیکی خود استفاده می‌کنند. بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز سلول‌های قلب و عضلات اسکلتی از آسیدهای چرب با زنجیره بلند تأمین می‌شود. برای ورود به داخل میتوکندری سلول، یعنی محل متابولیسم شده آنها و آزاد کردن انرژی آنها، این آسیدهای چرب به ال-کارنیتین نیاز دارند. علائم کاهش ال-کارنیتین در عضلات شامل ضعف و خستگی عضلانی هستند.
در واقع، ال-کارنیتین یک نوع آمینواسید است که به صورت طبیعی در بدن یافت می‌شود. این آمینواسید اهمیت زیادی در فعالیت‌های متابولیکی و تولید انرژی دارد. ال-کارنیتین به طور عمده در بافت عضلانی و قلب یافت می‌شود و نقش مهمی در انتقال اسیدهای چرب با زنجیره بلند به داخل میتوکندری (سازمانلول‌های داخلی سلول که مسئول تولید انرژی هستند) دارد.
تولید انرژی از طریق اسیدهای چرب با زنجیره بلند یک فرایند پیچیده است. برای ورود این اسیدها به میتوکندری و متابولیسم شدن آنها به منظور تولید انرژی، نیاز به ال-کارنیتین وجود دارد. ال-کارنیتین عملکرد حمل‌ونقل اسیدهای چرب با زنجیره بلند را بهبود می‌بخشد و امکان سوخت و ساز موثرتر آنها را فراهم می‌کند. همچنین، ال-کارنیتین می‌تواند به عنوان یک آنتی‌اکسیدان عمل کند و از خطرات آسیب‌رسانی به سلول‌ها ناشی از فعالیت اکسیژنی حفاظت کند.
در برخی موارد، کاهش سطح ال-کارنیتین در بدن ممکن است باعث بروز علائمی مانند خستگی و ضعف عضلانی شود. از طرفی، مصرف مکمل‌های ال-کارنیتین برای افزایش سطح این آمینواسید و بهبود عملکرد انرژی‌زا ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.
ال-کارنیتین نوعی آمینواسید است که در بدن یافت می‌شود و نقش مهمی در فرآیندهای متابولیکی دارد. این آمینواسید از دو آمینواسید ضروری لیزین و متیونین تولید می‌شود و در تمام سلول‌های بدن حضور دارد.
یکی از اصلی‌ترین وظایف ال-کارنیتین، انتقال اسیدهای چرب با زنجیره بلند به داخل میتوکندری سلول است. میتوکندری به عنوان سازمان‌دهنده اصلی فرآیند تولید انرژی در سلول شناخته می‌شود و با استفاده از انرژی حاصل از سوختن اسیدهای چرب، مولکول ATP تولید می‌کند. ال-کارنیتین در این فرآیند نقش حمل‌کننده اسیدهای چرب را بر عهده دارد و آنها را به داخل میتوکندری منتقل می‌کند.
انرژی حاصل از سوختن اسیدهای چرب با زنجیره بلند، به ویژه در اندام‌هایی مانند عضلات قلب و اسکلتی، بسیار مهم است. این اسیدهای چرب به عنوان منبع اصلی انرژی در این اندام‌ها عمل می‌کنند. بنابراین، حضور ال-کارنیتین در سلول‌ها برای تامین انرژی بیولوژیکی مورد نیاز ضروری است.
کاهش سطح ال-کارنیتین در عضلات می‌تواند به علائمی مانند ضعف و خستگی عضلانی منجر شود. بنابراین، حفظ سطح مناسب ال-کارنیتین در بدن بسیار مهم است. البته، مشکلاتی مانند کمبود ال-کارنیتین در بدن به صورت عمومی نادر است و بیشتر در برخی شرایط بالینی خاص مشاهده می‌شود.
مصرف برخی مکمل‌های ال-کارنیتین می‌تواند در برخی از موارد به عنوان تکمیل کننده درمانی استفاده شود.